Tommi Sirén HOIDOISTA

Voice Massage -terapia

Klassinen hieronta

Nivelten mobilisointi

Kinesioteippaus

Tommi Sirén

Varaa aikasi tästä!

Voice Massage

Nivelten mobilisointi

Kinesioteippaus

HIERONTA

Hieronta on yksi maailman vanhimmista hoitomenetelmistä. Niin kuin jo aikanaan, hieronnassa on edelleenkin kysymys käsinsuoritettavasta pehmytkudosten käsittelystä, jonka tavoite on lihaskireyksien ja -jännitysten laukaiseminen.

Hieronnassa käytetään viittä perusotetta: sivelyä, hankausta, pusertelua, täristystä ja taputusotetta. Hieronnan vaikutus perustuu siihen, että näillä erilaisilla otteilla vilkastutetaan kudosten aineenvaihduntaa ja verenkiertoa, ja siten edistetään hapen ja ravinteiden kulkua, sekä kuona-aineiden poistumista kudoksista. Vaikka hieronta perustuu vain kehon pehmytkudosten muokkaukseen, hoito vaikuttaa aina kokonaisvaltaisesti, rentouttaen koko kehoa ja poistaen stressiä mielihyvähormonien, mm. oksitosiinin ja endorfiinin, erittyessä kehoon. Hyvä hieroja kuuntelee ja ottaa aina huomioon asiakkaan omat tuntemukset. Otteet ja voiman käyttö sovelletaan aina asiakkaan mukaan. Joskus hieronta voi tuntua makeana kipuna, mutta tuskallista kipua se ei saa tuottaa.

Hieronta mm.

- nopeuttaa verenkiertoa

- vilkastuttaa nestekiertoa ja aineenvaihduntaa

- lievittää kipua, mm. lihasperäistä päänsärkyä

- rentouttaa sekä fyysisesti että psyykkisesti

- poistaa lihaskireyksiä

- hoitaa tuki- ja liikuntaelinten sairauksia

- vähentää turvotusta

- lisää nivelten liikkuvuutta

- lisää sidekudosten elastisuutta

- nopeuttaa palautumista

- pienentää vammautumisriskiä

- nopeuttaa leikkauksista toipumista

- korjaa lihasten arpi- ja sidekudosvaurioita

Niveltekniikat

Esteitä hieronnalle:

- tuore ruhjevamma tai akuutti ihottuma, tarttuva ihosairaus

- tarttuva tauti, kuume (flunssa ei ole este hoidolle)

- verenvuototauti (hemofilia)

- toipumisvaihe halvauksesta

- syöpähoitojen aikana

- hoitamaton diabetes

- laskimotukokset

- tunnottomuus, tuntohäiriö

- päihtymystila, krapula

Takaisin ylösVOICE MASSAGE


Voice Massage on hengitykseen ja äänentuottoon sekä niihin läheisesti liityvien lihasryhmien rentouttamista hieronnan avulla. Hieronnan kohteena ovat keski- ja ylävartalon, niskan ja kaulan sekä pään ja kasvojen alueen lihakset. Myös purentalihakset ja kieli kuuluvat tarvittaessa käsiteltäviin lihaksiin. Lisänä käytetään hengitysharjoituksia. Lihasten rentouttamisen avulla luodaan edellytykset tasapainoiselle hengitykselle sekä puheen ja laulun tuotolle.


Voice Massage -terapiaa käytetään:

-  yleisenä rentoutumiskeinona

-  ääniammattilaisen äänihäiriöiden ennaltaehkäisynä

-  puhe- ja ääniterapian sekä laulunopiskelun tukihoitona

-  puhallinsoittajan hengitys- ja ansatsiongelmien poistamiseen

-  purentalihasjännitys ja -kiputilojen poistamiseen

-  refluksitaudin lisähoitona kurkunpään ulkopuolisten lihasten ja    palleanseudun jännitysten poistamiseen

-  puutteellisen hengitysfunktion korjaamiseen (esim. astma ja    keuhkoahtauma)

-  hengittämisen, nielemisen ja puhumisen helpottamiseen (esim. Parkinson-    tauti ja ALS)

-  poistamaan lihasjännityksiä

-  urheilijoiden hoidossa hengitysfunktion parantamiseksi


Hoitokertoja tarvitaan yleensä 1-5, pitkälle edenneissä ääni- ja hengityselinvaivoissa tai esimerkiksi työuupumistilanteessa enemmän. Hoidon kesto on noin 60 - 75 minuuttia.


Voice Massage on hierontahoito, jota voivat antaa ainoastaan koulutetut Voice Massage -terapeutit. Se ei ole fysioterapiaa, luontais- tai vaihtoehtohoitoa. Hoidon yhteydessä ei käytetä laite- tai lämpöhoitoja. Voice Massage -terapiaan ei liity mitään filosofiaa.


Voice Massagesta hyötyviä ammattiryhmiä ovat mm. laulajat, lausuntataiteilijat, puhelunvälittäjät, opettajat, lastentarhanopettajat, kanttorit, papit, puhallinsoittajat, näyttelijät ja poliitikot. Myös toimistotyöntekijät saattavat saada apua voice massage-terapiasta kiputiloihin, jotka johtuvat niska-hartiaseudun lihasten jännitys- ja epätasapainotilasta.


Voice Massagen on kehittänyt kuopiolainen hieroja-lymfaterapeutti Leena Koskinen vuodesta 1984 lähtien pioneerityönä yhdessä lääketieteen ja äänialan erikoisasiantuntijoiden kanssa.


Takaisin ylösNIVELTEN MOBILISOINTI


Nivelten mobilisoinnissa hoidettavaan niveleen kohdistetaan rauhallista, hidasrytmistä liikettä, joka jäljittelee nivelen normaalia liukua. Tämä edesauttaa paitsi nivelen omaa aineenvaihduntaa, myös sitä ympäröivien kudosten toimintaa. Mobilisoinnilla voidaan mm. lievittää nivelten kiputiloja, ylläpitää nivelen liikelaajuutta, sekä edesauttaa niveltä ympäröivien side- ja pehmytkudosten toimintaa.


Takaisin ylösKINESIOTEIPPAUS


Kinesioteippaus on 1970-luvulla kehitetty, ihon liikuttamiseen perustuva hoitomuoto, jota voidaan käyttää mm. tuki- ja liikuntaelinten ongelmien hoidossa. Teippaus soveltuu esim. ryhtiongelmien ja kehon virheasentojen korjaamiseen sekä erilaisten kiputilojen (tenniskyynärpää, polvien ja jalkapohjien kivut) lievittämiseen.


Kinesioteippaus eroaa urheiluteippauksesta siinä, että urheiluteippauksessa pyritään useimmiten suojaamaan ja tukemaan niveliä niiden liikkuvuutta rajoittamalla, kun taas kinesioteippauksen avulla kehoa voidaan esim. ’muistuttaa’ oikeasta asennosta tai edesauttaa ongelma-alueen veren- ja lymfanesteen kiertoa.


Esteitä teippaukselle ovat mm. ihosairaudet tai -vauriot hoidettavalla alueella sekä teippiallergia.Takaisin ylös


NLP


”NLP on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.


NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. Sitä käytetään ja sovelletaan mm. koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa - unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaista kasvua.

NLP sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä mm. siihen kuinka

- voi muuttaa omaa ajatteluaan

- luodaan ja pidetään yllä hyvä kontakti sekä tunneyhteys

- opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus

- hallitaan omia tunnetiloja

- muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi

- motivoidutaan ja motivoidaan parhaiten

- tavoitteet kannattaa asettaa ja miten ne saavutetaan

- muutetaan kielteinen kokemus myönteiseksi

N = Neuro

Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistiärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, sisäinen puhe, äänet, sisäiset tuntemukset, hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja ruumiin yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja päinvastoin.

L= Lingvistinen

Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne, joka on kielen kaltainen. Itse asiassa myös puhuttu kieli, sanat joita käytämme, kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

P = Prosessointi

Aistien kautta mieleen varastoitunut tieto on olemassa mielen ohjelmina. NLP tarjoaa suuren joukon menetelmiä subjektiivisen kokemuksen muuttamiseen. Niiden avulla on helppoa ja nopeaa vapautua esimerkiksi pelkotiloista tai motivoitua uudelleen jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisesta.

Luomme itse maailmamme uskomuksillamme ja ajatuksillamme.

NLP antaa välineet, joilla voimme luoda maailmastamme sellaisen kuin haluamme.”
(NLP Yhdistys)


Harjoituksia tehdään mielikuvien, kielen ja liikkeen avulla. Ohjaan harjoituksia mm. esiintymisjännityksen helpottamiseksi. Teen myös taitojen mallituksia. Siinä haluamasi taidon tietoinen ja ei-tietoinen  rakenne avataan kysymyksillä ymmärrettäväksi, opittavaksi ja toistettavaksi. Näin voit ymmärtää, esim. mitä teet onnistuessasi jossain asiassa todella hyvin, toistaa onnistuneen suorituksen aina uudelleen ja halutessasi opettaa sen jollekulle toisellekin. Tässä vain pari esimerkkiä monista NLP-harjoituksista. Tervetuloa tutustumaan itseesi paremmin!

Takaisin ylös